Tarieven

Het hotel stelt zich garant voor de betaling van telefonische consulten. (na afloop van een consult sturen wij de factuur per email)

De Tourist Medical Service hanteert standaard tarieven voor consulten en visites

Telefonisch consult maandag tot en met vrijdag 08.00-17.00 € 25,00 (inclusief recept)

Telefonisch consult buiten deze tijden €50,00 ( inclusief recept)

Consult overdag maandag tot en met vrijdag 08.00-17.00 € 50,00

Visite overdag maandag tot en met vrijdag 08.00-17.00 € 75,00

Visite avond maandag tot en met vrijdag 17.00-23.00 € 125,00

Visite buiten bovengenoemde dagen en tijden €150,00